Nowe prawo dotyczące papierosów elektronicznych

Wrzesień 2016 roku to czas, kiedy zarówno Polska, jak i pozostałe kraje należące do Unii Europejskiej, zostały zobowiązane do wdrożenia bardziej restrykcyjnych przepisów. Kwestia ta dotyczy wyrobów tytoniowych, do których zostały zaliczone również cieszące się dużą popularnością papierosy elektroniczne. Oznacza to pewne zmiany, jeżeli chodzi o ich użytkowanie, dostęp do nich oraz sprzedaż. Tym samym w dużym stopniu ograniczono możliwość ich palenia. Od momentu wejścia nowych przepisów, nie można będzie ich palić między innymi w takich miejscach jak: przystanki autobusowe, miejsca pracy czy też restauracje. Trzeba będzie znaleźć specjalnie wyznaczoną strefę, w której palenie jest dozwolone bądź też skorzystać ze specjalnej kabiny dla osób palących, jakie znajdziemy niekiedy na dworcach lub w innych miejscach publicznych.

Dodatkowe obostrzenia dotkną także znajdujące się w sprzedaży urządzenia oraz wkłady. Nowe przepisy prawne zakładają, że możliwość kupna tego typu produktów, będą miały wyłącznie osoby, które ukończyły osiemnasty rok życia, jak również to, że ich zakupu nie będzie można dokonać już w sklepie internetowym, który został zarejestrowany, czy to w naszym kraju, czy też w innym kraju należącym do Unii Europejskiej, który wdrożył tego rodzaju regulacje.

Nowe przepisy dotyczą również zakazu sprzedaży papierosów, które zwierają tytoń aromatyzowany. Okresem przejściowym zostały objęte papierosy mentolowe, które mają zniknąć z rynku dopiero około roku 2020.

Problem szkodliwości wyrobów tytoniowych jest jednym z bardziej istotnych w Unii Europejskiej. Dotyczy to nie tylko tradycyjnych papierosów, których skutki używania są już znane. Niestety, nie do końca jeszcze poznano szkodliwość związaną ze stosowaniem papierosów elektronicznych. Ocena bezpieczeństwa tych ostatnich, to wyzwanie, przed którym stoją naukowcy. Czas użytkowania papierosów elektronicznych co prawa nie jest zbyt długi, jednak już teraz można zauważyć ich negatywny wpływ. Jest to szczególnie istotne, ponieważ sięgają po nie już nawet bardzo młode osoby, sądząc że nie są tak samo szkodliwe jak ich tradycyjne odpowiedniki.