Ochrona roślin w rolnictwie

Ochrona roślin uprawnych przed chwastami, grzybami czy szkodnikami, wymaga prowadzenia nieustających prac nad nowym produktami, które będą odpowiedzią na zwiększającą się odporność występujących patogenów. Wiąże się to z koniecznością badań, testów oraz opracowania nowych i jeszcze bardziej skutecznych rozwiązań. Niestety na ten cel potrzebne są milionowe środki finansowe oraz czas liczony w latach. W naszym kraju dominują co prawda zagraniczni producenci, jednak i rodzimy rynek zaczyna odnosić pewne sukcesy. Dla każdej firmy priorytetem jest opracowanie nowych receptur, ponieważ coraz częściej obserwuje się uodparnianie się patogenów na środki, które były stosowane do tej pory. Założenia są stosunkowo proste i wiążą się między innymi z dłuższym czasem działania oraz mniejszą zależnością od warunków pogodowych. Coraz częściej można również zauważyć problem innego typu. Dotyczy on rozmaitych oszustw oraz fałszowania środków ochrony roślin, które często do złudzenia przypominają oryginalny produkt. Na rynku zaczęły pojawiać się już nawet pestycydy posiadające identyczne substancje czynne jak ich legalne odpowiedniki, a to daje już postawy do tego, by przypuszczać, że mowa o produkcji na dużą skalę. Problematyka ta jest szczególnie istotna z punktu widzenia konsumentów oraz producentów. Takie nielegalne środki mogą stanowić poważne zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka, dlatego tak ważne jest stosowanie wyłącznie produktów wiadomego pochodzenia. Całkowity brak ich zastosowania, w opinii wielu rolników, spowodowałby z kolei znaczący spadek zarówno ilości plonów, jak i przyczyniłby się do pogorszenia ich jakości, co miałoby niekorzystny wpływ na cenę takich produktów jak chociażby pszenica, żyto, nasiona oleiste, ale również warzywa i owoce.

Poruszając temat pestycydów, nie można wspomnieć o ustawowym obowiązku zwrotu opakowań po środkach chemicznych do punktu sprzedaży lub firmy zbierającej odpady, pod warunkiem że posiada ona odpowiednie zezwolenie. Jest to bezpłatne, jednak opakowania muszą być całkowicie opróżnione i czyste. Postępując zgodnie z prawem, nie przyczyniamy się do powstawania nielegalnych wysypisk i działania firm, które w niewłaściwy sposób opakowania przetwarzają, dlatego warto postępować uczciwie, bo w końcu chodzi o nasze zdrowie i bezpieczeństwo.