Przegląd istotny dla produktów biobójczych

Produkty biobójcze, choć mają wiele zalet, niewłaściwie użyte są w stanie zagrozić zarówno naszemu zdrowi, jak i życiu. To sprawia, że podlegają one restrykcyjnym regulacjom prawnym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na rynek mogą trafić tylko produkty biobójcze dopuszczone do obrotu. Wiąże się to z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa dla zdrowia i życia człowieka oraz dla środowiska naturalnego. Niezbędne są więc szczegółowe analizy i kontrola, szczególnie pod kątem przeglądu substancji czynnych. To bowiem ich celem jest badanie substancji zawartych w produktach biobójczych, co jest zgodne z rozporządzeniem 1062/2014. Komitet do spraw Produktów Biobójczych wydaje w tym zakresie decyzje o zatwierdzeniu bądź też niezatwierdzeniu danych substancji. Podczas jednego z ostatnich przeglądów, wspomniany Komitet wydał 14 opinii w sprawie substancji czynnych, z czego aż 8 dotyczyło grupy antykoagulantów, które mają zastosowanie w produktach biobójczych z grupy rodentycydów. Kwalifikują się one do wyłączenia na podstawie art. 5 ust. 1 rozporządzenia 528/2012 (dotyczącego udostępnienia produktów bobójczych) i do zastąpienia przez substancje lub metody alternatywne. Ich zatwierdzenie nie powinno zostać przedłużone, chyba że spełnione zostaną warunki zawarte w rozporządzeniu 528/2012 – art. 5 ust.2.

Warto zwrócić uwagę, że istnieją duże szanse na to, że nastąpi jednak przedłużenie zatwierdzenia antykoagulantów. Wynika to między innymi z konsultacji społecznych, jak i faktu, że trudno obecnie znaleźć równie skuteczne alternatywne rozwiązania. W tym temacie można się spodziewać dodatkowych regulacji i warunków związanych z ich stosowaniem.