Rodentycydy w służbie zwalczania gryzoni

Każdy, kto choć raz próbował walczyć z gryzoniami, wie, jak trudne jest to zadanie. Często wysypanie trutki nie wystarczy i trzeba korzystać z usług profesjonalnej firmy deratyzacyjnej, która posiada stosowny sprzęt i odpowiednie preparaty oraz zatrudnia fachowców. Najlepszymi środkami do zwalczania gryzoni są produkty biobójcze – rodentycydy, zawierające antykoagulanty, które wpływając na układ krwionośny gryzoni, zabijają je w ciągu kilku dni od spożycia trucizny. Są one niezwykle skuteczne i nie wynaleziono jeszcze lepszej alternatywy. Do ich wad należy jednak wywoływanie cierpienia u zwierząt, toksyczność oraz skłonność do kumulacji, dlatego można je stosować z ograniczonym terminem ważności zatwierdzenia do 5 lat. Pozwolenia na wprowadzanie do obrotu rodentycydów zostały przedłużone do 30 czerwca 2018 roku, pod warunkiem jednak, że podmiot odpowiedzialny złoży stosowny wniosek.

Warto też zaznaczyć, że istnieją ograniczenia w stosowaniu biocydów zawierających antykoagulanty. Powinny być one dopuszczone do obrotu w Unii Europejskiej tylko wtedy, gdy:

- ryzyko stwarzane dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego na skutek kontaktu z nimi jest nieistotne

- dana substancja czynna ma ogromne znaczenie dla zapobiegania lub opanowania zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego

- niezatwierdzenie danej substancji czynnej miałoby negatywne skutki dla społeczeństwa w stosunku do ryzyka dla zdrowia ludzi, zwierząt lub środowiska wynikającego ze stosowania tej substancji.

O spełnieniu warunków decyduje Stały Komitet ds. Produktów Biobójczych. Aby zapewnić bezpieczeństwo ustala się max. dopuszczalne stężenie w produktach, a pozwolenie na obrót mogą dostać tylko produkty gotowe. Ponadto powinny one zawierać czynnik zapobiegający przypadkowemu spożyciu i barwnik, a ich zastosowanie powinno, w miarę możliwości, ograniczać się do profesjonalistów. Niewykorzystana trutka i padłe gryzonie powinny być szybko usuwane zgodnie z lokalnymi przepisami i zaleceniami umieszczonymi na etykiecie.