XVII załącznik REACH zmiany

Komisja Europejska wydała w czerwcu 2016 roku dwa rozporządzenia. Jedno dotyczące soli amonowych oraz drugie obejmujące azbest chryzotylowy. Odnoszą się one zasadniczo do kwestii ograniczeń oraz zakazów we wprowadzaniu do obrotu, co ma zmienić załącznik XVII rozporządzenia REACH.

W przypadku nieorganicznych soli amonowych zauważono, że przy zastosowaniu w formie związków mających opóźniać zapłon, mają one niekiedy tendencje do emitowania niewielkich ilości amoniaku. Zastosowane w takiej sytuacji ograniczenie wiąże się z minimalizowaniem tego niebezpieczeństwa. Należy też zaznaczyć, że ograniczenie obejmuje swoim zasięgiem nie tylko odbiorcę końcowego, ale również dotyczy zastosowania o charakterze zawodowym. Zasadniczym warunkiem dopuszczającym do obrotu nieorganiczne sole amonowe, jest zagwarantowanie, iż ich emisja będzie objętościowo niższa niż 3ppm. W sytuacji, kiedy wskaźniki są wyższe, stwarzają poważenie zagrożenie dla zdrowia człowieka.

Należy zauważyć, że w przypadku azbestu znane są zasadniczo przepisy związane z jego obrotem. Nowe rozporządzenie Komisji UE wprowadza pewne zmiany w tym zakresie. Dotyczy to azbestu chrolyzolowego, występującego jako diafragmy w instalacjach elektrycznych. W odniesieniu do nich zastosowano zarówno wyłączenia, jak i obowiązki nakładane na dalszych użytkowników.